REGLER

 

TEMA:
Allfirda

 

GENRE:
Valgfri - men det må være en fortelling/fiction.

Dokumentar/lesebrev om hvordan det var å være på Allfirda-live er ikke en del av denne konkurransen.

 

PÅMELDINGSAVGIFT:
Gratis

 

KONKURRANSE START:
01.11.02

 

DEADLINE KONKURRANSE:
10.01.03

 

RESULTAT ANNONSERES:
10.02.03.

 

BIDRAGSREGLER:

Maks. 5,000 ord.

Kun 1 bidrag pr. deltager. (Unntak: De som leverte bidrag i runde 1 kan også levere i runde 2 om de ønsker)

Bidrag mottas kun som tekst i e-post eller vedlegg i form av .rtf, .txt eller MS Word.

I emnefelt for e-post påfør; "ALLFIRDA NOVELLEKONKURRANSE" slik at den ikke blir borte i annen post.

Alle innsendte bidrag vil bli publisert på SM/Allfirda-sidene og vil ligge der på ubestemt tid. De kan bli benyttet i annen Allfirda/Soria Moria-samenheng, for eksempel i kompendier eller sitat. Forfatteren beholder ellers alle rettigheter til sin historie. Soria Moria er en non-profit-forening og vil ikke benytte hele eller utdrag fra historien i kommersielt øyemed. Soria Moria er ikke ansvarlig for innhold eller annen bruk av bidraget sakset fra våre hjemmesider men henviser til lov om opphavsrett. Bidraget må være originalt og uten brudd på copyright.

Ved innsendelse av bidraget, påfør om du ønsker å være anonym evt. pseudonym når det legges ut på våre hjemmesider. Som standard presenteres fullt navn om du ikke varsler om annet.

Juryen vil gjøre notater under gjennomlesing og bedømmelse av innsendte bidrag. Ved innsendelse av bidraget, påfør om du ønsker at disse kommentarene offentliggjøres som en del av nettsidepresentasjonen. Som standard presenteres disse sammen med bidraget om du ikke varsler om annet.

Juryens bedømmelse er endelig og kan ikke påklages.

Vi vil ikke oppbevare kopier av bidragene etter at de er lagt ut på våre hjemmesider (og kan ikke garantere at de vil vare evig). Sørg derfor for egne kopier av innsendte bidrag for eget bruk.

Bidrag sendes til tophus@online.no

 

FØR DU SENDER INN:

Ordfeil og stavekontroll:

Selv om dette ikke en konkurranse i rettskrivning ber vi om at du på forhånd har kjørt stavekontroll og lest igjennom bidraget ditt med tanke på syntaks og lesbarhet.

Vi forbeholder oss retten til å rette opp ordfeil, punktum, komma osv. før bidragene legges ut på nett. Skulle du mot formodning finne en feil i dette, vær vennlig å gi oss beskjed med en gang slik at det ble rettet.

Vi kommer ikke til å diskvalifisere bidrag på grunn av "tung" skriving men tipser om at jo bedre en historie flyter, jo større er sjansen for at den faller i smak og blir forstått hos juryen.

Språk og innhold:

 

HVEM KAN DELTA:

Alle. (Du behøver ikke å deltatt på tidligere SM/Allfirda-liver. Kart & Allfirda-info finner du på SM/Allfirda-sidene)

Soria Moria medlemmer har ikke anledning til å delta.

 

PREMIER*:

* Ved færre enn 6 innsendte bidrag deles kun 1.premien ut. Ved færre enn 3 innsendte bidrag overføres innesendte bidrag til ny konkurranse.

**Gjelder en av de 4 neste Allfirda-livene.

*** Del I er spillbar i seg selv.