Bedømmelse novellekonkurransen:NOVELLE NR:
1...2...3...4
 • I følgende punkt 1-8 kan du gi fra 1-5 poeng hvor 1 er skivebom, 2 er ganske dårlig, 3 er midt på treet, 4 er bra/god og 5 er innertier/helproff.
 • Syntax (tunglest, lange setninger, usammenhengende, skrivefeil, osv.)

  Språk (unødig mye sex/bannskap/vold/rasisme, bruk av fremmedord og "kunstig" språk)

  Historie: Spenningskurve/presentasjon/helhet (bra innledning, god oppbygging, drivende, interessant, gripende, vanskelig å legge fra seg, "verdig" slutt)

  Personer/Karakterer (har de eget liv, er de troverdige, føles de "ekte")

  Dialog (god dialog er svinvanskelig, snakker figurene slik de naturlig ville gjort, ville figuren snakket slik i den gitte situasjonen, er det samtale bare for samtalens del eller gir den noe til historien)

  Originalitet (stappfull av klisjeer eller en ny morsom vri.)

  Lojalitet til tema (syltynt eller genuint allfirdisk? Husk at en vri i genre her med f.eks. et romvesen som lander i Midtby ikke vil være typisk allfirdahistorie men kan være mye bedre enn en traurig reiseskildring og detaljering fra Haug til Dal som er "historisk" korrekt!)

  Generelt inntrykk (tung/kjedelig/langdryg el. spennende/morsom/lettlest)

 • I følgende punkt 9-12 skal du svare enten J(a) eller N(ei)
 • Ville du anbefale forfatteren å skrive mere? (j/n)
  Ville du lest denne om igjen? (j/n)
  Ville du anbefalt andre å lese den? (j/n)
  Kunne du ønske deg en fortsettelse/oppfølger? Evt. annet fra forfatteren. (j/n)

 • I følgende punkt 13 skal du gi 0-5 poeng for ting du synes fortjener spesiell premiering. Må begrunnes under.
 • Stilpoeng
  1:2:3:4:
 • I følgende punkt 14 skal du rangere de 4 novellene fra best til verst.
 • Rangering
 • Til slutt et par opplysninger for å hindre at samme person sender hauger og lass av bedømmelser.(Max. 1 pr. pers)
  (Navn/E-post er kun for kontroll og blir ikke offentliggjort i forbindelse med bedømmelsen)
 • Navn
  E-post


  Soria Moria 2002
  Revidert: feb, 2003