HVEM ER VI?

Vi i Soria Moria er 4 pers. som har drevet med levende rollespill siden starten i Norge på slutten av 80-tallet. Felles for oss alle er at vi har en felles bakgrunn i spillmiljøet i Trondheim (Hexagon) - og spiller gjerne fortsatt både bord- og tradisjonelt rollespill. I starten var vi alle tilknyttet en klubb som het 1030 og som ble startet med tanke på å samle "livere" i Trondheimsområdet. Det ble mye teori og lite spillaging i 1030 og foreningen ble etterhvert lagt død. Spillet "Griselabben" som kan regnes som det første i Allfirda ble laget på tampen av denne perioden. I stedenfor samlet 4 av oss i en gruppe (Soria Moria) med det ene mål for øye; å lage levende rollespill! Siden har vi laget et og annet spillet og om ikke annet så; er vi Norges eldste arrangørgruppeJ
Pr. idag er vi alle gift/samboende og de fleste med flere barn så det blir ikke riktig like tett mellom spillene som før - men vi synes fortsatt det er gøy å lage rollespill og har ikke gitt oss med det ennå.

Håvard Steinsbekk
"Einar" i Allfirda-sammenheng.

Håvard er til daglig IT-ingeniør. Han er glad i bøker og har sammen med Tord en fartstid i TSFFF - Trondheim Science Fiction og Fantasy Forening. Håvard har studert utendlands og tilfører SM et litt internasjonalt preg.
Øyvind Moe
"Jørund" i Allfirda-sammenheng.

Øyvind er til daglig miljø-ingeniør. Foruten Live er han levende opptatt av ridderhistorien og bruker mye tid på hester og oppvisning. Etter sigende skal Øyvind være en habil fotballspiller med det har ingen av oss øvrige sett enda.
Egil Moe
"Skvaldre" i Allfirda-sammenheng.

Egil er til daglig barnehageonkel. Han er som Øyvind svært opptatt av ridderhistorien og bruker mye tid på hester og oppvisning. Egil fører live-tradisjonen videre og sønnene har allerede sine første liver bak seg.
Tord Tangvik Ophus
"Sindre" i Allfirda-sammenheng.

Tord er til daglig bygningsingeniør og bor på gårdsbruk med hester og vertshus. Foruten fisketurer i villmarka eller Cognac på hytta klimprer han gjerne sammen med trubadurere på fritida.