Tilbake til hovedsiden...

TEASER

NYHETER OG RYKTER

FORHISTORIEN

HVA SLAGS SPILL ER DETTE

PRAKTISK INFORMASJON

PÅMELDINGSSKJEMA

BILDER

TAPT & FUNNET

EVALUERINGSSKJEMADin! sjanse til å gi oss feedback:Hvordan opplevde DU spillet?
Gi oss din evaluering HER!

Hvordan opplevde ROLLEN spillet?
Her er muligheten til å oppsummere hva rollen utrettet i spill og samtidig hjelpe oss/deg å utvikle rollen videre.
Fyll ut vår Quo Vadis HER!