Tilbake til hovedsiden...

TEASER

NYHETER OG RYKTER

FORHISTORIEN

HVA SLAGS SPILL ER DETTE

PRAKTISK INFORMASJON

PÅMELDINGSSKJEMA

BILDER

TAPT & FUNNET

EVALUERINGSSKJEMAPå grensen mellom Vestfirda og fribaroniene Ambrevivae og Baudeville ligger et gammelt asyl oppe i fjellene langs det som engang var en av karavanerutene mellom Allfirda og kongedømmet Neinus. Ruten er bratt og til dels ulendt, og den hadde ikke like mye trafikk som hovedruten mellom Allfirda og Neinus som ligger noen dagsmarsjer mot øst ved det gamle vertshuset Griselabben. Stedet ble kalt Chateau Tranquil og startet som et galehus for velbeslåtte fra baroniene. De rikeste og mest prominente fra hovedstaden Aris i Neinus kunne av og til til sende slektninger på “ferie” hit. Både for å bli bedre etter å ha blitt sprø av slitsomme intriger i aristokratiets toppsjikt, eller rett og slett fordi det passet familien bra at vedkommende kom seg godt ute på landet en tur. Og langt på landet er det sett fra Neinus sin side. For folk i Allfirda er det på grensen like ved storbyen Vikebukt.

I periodene med ufred mellom Allfirda og Neinus kunne det hende at gjestene ved Chateau Tranquil kunne bli evakuert tilbake til festningen Shato Briand som voktet Neinus sin nordgrense mot barbarene nord for fjellkjeden, det vil si Allfirdinger, men i praksis fikk de fleste bare bli der de var - lite savnet av Neinusianere flest og normalt uten noen form for hilsninger hjemmefra. Stedets mest promionente gjest kan muligens ha vært Gutten med Nevermaska som etter sigende kan ha vært kong Udersos uekte sønn eller noe slikt.

Noen år etter fribaroniene rev seg løs åpnet Chateau Tranquil dørene for at også sinnslidende fra Allfirda kunne sendes hit, og det ble innledet et lokalt samarbeid på grensen hvor også Allfirdiske legekyndige eller firdfolk tok del i vakthold og arbeid ved asylet.

Etter at tumultene med baronienes løsrivelse og borgerkrigen i Allfirda var over, har karavaneruten fått en liten rennessanse og flere ferdes denne vegen igjen. Etter borgerkrigen har det også vært opportunt for en del av de mest velbeslåtte storbønder - eller andre maktpersoner i Allfirda som har sinnsforvirrede familiemedlemmer med usunne holdninger - å få sjekket inn disse på mer eller mindre lange terapiopphold ved Chateau Tranquil.

Noen år etter borgerkrigen ble det bygget et nytt og bedre sanatorium litt lenger oppe i lia, og dette fikk navnet “Fredly” siden det nå for tiden stort sett er flere gærne Allfirdinger enn gamle Neinusianere som behandles der. Det var også greit å flytte dårekista litt lenger unna karavanevegen slik at hester og andre reisende ikke ble skremt av utilbørlige tilrop og hyling.

Gamle Chateau Tranquil ble istedenfor et trivelig gjestgiveri langs vegen, og et populært sted å stoppe for en rast og middag for øltørste karavanereisende.

I 2. vake i manna før Blodsmanna er intet mindre enn to karavanefølger på veg i hver sin retning mot Chateau Tranquil. Dette er nok de siste følgene på denne siden av vinteren før nattefrosten kommer og passene snør igjen.