Tilbake til hovedsiden...

TEASER

NYHETER OG RYKTER

FORHISTORIEN

HVA SLAGS SPILL ER DETTE

PRAKTISK INFORMASJON

PÅMELDINGSSKJEMA

BILDER

TAPT & FUNNET

EVALUERINGSSKJEMAGenerelt om spill av Soria Moria:
Soria Moria røper generelt ikke spenningspunkter og hendelser på forhånd.
Du må påregne at det kan dukke opp roller som du ikke visste ville delta, nettopp fordi man normalt ikke vet det i en plausibel verden. (Analogt; går du ned Karl Johan en vakker dag eller nærmeste pub så har du ikke oversikt over alle de du vil møte der).
I bakgrunnsinformasjonen for spillet vil det stå i hovedtrekk hva vår mening med spillet er - men av hensyn til spillflyt eller andre årsaker vil nødvendigvis ikke absolutt alle plot og vendinger stå omtalt i denne infoen. Vi vil imidlertid alltid gjøre vårt beste for at alle roller/plot/intriger skal være godt sammensydd, spillbare og mulige å nøste i for de fleste spillerne.

Generelt om spill i Allfirda:
Siden Allfirda er en verden hvor man har anledning til å spille og utvikle sine gamle roller, kan det hende det dukker opp roller som har vært med før. Det betyr ikke at Allfirda er en uvelkommen verden for førstegangslivere - snarere tvert imot! "Gamle" Allfirdinger vil ha plukket opp litt og kan/vil gi deg som ikke er kjent med Allfirda små infodrypp du kan ha glede av underveis. Videre er Allfirda en gjennomprøvd verden som henger på greip. Vi har kokt ned essensen av siste års hendelser og ikke minst spillereglene i kompendiet "Utvikling i Allfirda" som du anbefales å lese før start.Til Alles Beste...
Dette er et enkeltstående spill i Allfirdauniverset som foregår på grensen mellom Vestfirda og fribaroniene Ambrevivae og Baudeville. Det er referanser til tidligere spille og hendelser, men grundig kjennskap til Allfirda er ikke nødvendig.

Spillet følger kronologisk på tidligere spill i Allfirda og foregår ca. 3 år etter “Drapet på Den tohodede Drage” og 6 år etter "Lovløst Land" .

I forhold til tidligere Allfirda heller dette spillet over mot det overnaturlige, dystre og mysterier med mørke undertoner, og lite fokus på vertshus stemning og «bondesludder».

Rolleskriving
Her er det anledning til å være med på skrive roller selve for de som vil, men for å lage et helhetlig spill må vi plassere alle rollen inn en passende bakgrunn.Status Quo:
Blir dette et redde verden spill? Blir alle drept? Blir noen konge? Kommer det til å gå gjetord i 1000 år om hva vi gjorde her?.... Kanskje ikke. Noen ganger er det kult med det grandiose, men ikke alltid. Av og til kommer de store spillopplevelsene av mer tid i detaljer og relasjoner fremfor at noen skal "vinne liven", eller at alt MÅ løses før spillslutt.
Under ser du en antydning til hva slags spill vi legger opp til denne gang. Vi kan ikke garantere at alle vil føle det slik, men dersom alle har en noenlunde felles visjon om hva slags spill dette er så håper og tror vi at det blir greiere å spille ut egne og andres forventninger.Ingredienser:
Hvordan arrangører og spillere opplever "vaskelappen" på et spill kan være svært varierende.
Nedenfor har vi listet opp vårt syn/visjon vedrørende muligheter for å involvere seg i hendelser og plot av ulike slag. Vi kan ikke love deg at spillet blir slik for det er i stor grad opp til spillerne - men det antyder hva vi kommer til å legge vekt på under utforming av plot og roller.
(Hold pekeren over symbolene for forklaring, graden av fylt "hjul" antyder hvor mye vi tror det vil være.)