Tilbake til hovedsiden...

TEASER

NYHETER OG RYKTER

FORHISTORIEN

HVA SLAGS SPILL ER DETTE

PRAKTISK INFORMASJON

PÅMELDINGSSKJEMA

BILDER

TAPT & FUNNET

EVALUERINGSSKJEMA
Fyll ut skjema for å melde deg på Soria Morias spill Til Alles Beste... på Oppdal, UTSATT INNTIL VIDERE PÅ GRUNN AV KORONA-EPIDEMIEN

Betaling
Husk at du ikke er endelig påmeldt før du har betalt deltageravgiften til:

    Soria Moria, kontonr.9713 34 18958 eller Vipps til tlf. 909 48 141 (Håvard)
    Husk å påfør NAVN på innbetalingen.
Kr. 1.350,- hvis du betaler før 1. april 2020 og kr. 1.450,- ved betaling før 1. mai 2020.
Etter 1. mai er prisen kr. 1550,-. 500,- i avslag for “arbeidsroller” (begrenset antall)


Påmeldingsfrist
  • frist for påmelding er 01. mai 2020, men merk at det er billigere jo tidligere du melder deg på. (se over)
  • frist for å skrive sin eget rolleforslag er 01. mai 2020.
Viktig:
LES Praktisk Informasjon før du melder deg på.

Bilde
Husk å sende oss et passfoto/bilde av deg selv hvis du ikke sendte oss et til siste spill. Dette er viktig for at andre skal ha en mulighet til å kjenne igjen rollen du spiller. Bilde kan du sende oss på Epost

NPC og Arbeidsroller
For de fleste så er det en ordinær rolle i spillet som gjelder, men vi har også behov for en del andre funksjoner for å lage liven - arbeidsroller.
Valget finner du nede i skjemaet. Vi tar særskilt kontakt med de som ønsker seg en arbeidsrolle.
Arbeidsroller er roller som får ansvar for en del praktiske oppgaver underveis i spillet og som er med oss litt bak i kulissene.
Vi vil tilstrebe at det blir gøy for alle typer roller, men på grunn av de bånd det legger på spilleren så er slike roller kr. 500,- rimeligere enn ordinære roller.

Vil/kan du ikke delta på hele spillet men har anledning til å stille som NPC (SIS) enkelte dager?
Send oss isåfall en Epost med hvilket tidsrom som er aktuelt.

Påmelding
Alle som melder seg på får en kvitteringsmail tilsendt, både når det gjelder registrering og betaling. Har du meldt deg på, eller betalt, og ikke mottatt mail fra oss i løpet av en uke eller to vedrørende dette så vennligst ta kontakt.
Vi er sørgelig klar over at i jungelen av browsere så er det ikke alle som nødvendigvis støtter kodene til dette påmeldingsskjemaet. Det er ikke testet i alle nettlesere. Dersom det skjærer seg og du ikke kommer igjennom så send gjerne påmeldingsdata i en epost.


Spillerinformasjon:

Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnummer
Poststed
Mobil
E-post
Fødselsår
Kjønn
Live-erfaring
Ny i Allfirda?
Telt
Transport
Rigging før spill
Opprydding etter spill

Rolle:

Under finner du en del valg som vil hjelpe oss i å tilpasse rollen din best mulig. Vi vil forsøke å finne roller nærmest opp til dine valg men vi presiserer at valgene kun må oppfattes som ønsker.


Ny rolle?
I tilfelle gammel rolle, hvem?:

Denne gangen har du flere muligheter for å delta i prosessen rundt å lage rollen din. Du kan skrive den selv helt fra skratch, få en hovedramme som du utfyller eller vi, eller noen i grupperingen din, skriver den for deg.
Under finner du også en del valg som hjelper oss å tilpasse plot, intriger og relasjoner til rollen dinut fra hva du synes er greit i spill.

Rolleskriving
Instruert spill
Plot/Intriger
Kamp/Action
Spill på følelser/kjærlighet
Type rolle
Gruppemøter

Gruppeansvarlig:
Vi ønsker at det kan være enkelte kontaktpersoner/ansvarlige i en del grupper som vil være mer involvert i utforming av roller og plot, samt koordinering mot andre grupper. Det må påregnes at det kan ta litt tid og at duPrio blir litt mer involvert i planleggingen av spillet.
Vi gjør oppmerksom på at alle kan ikke være ansvarlig så selv om du velger ja her så er det ikke garantert at du blir dette.

Gruppeansvarlig

Hvem er DU ute i ødemarken?
Til slutt i valgboksen ønsker vi en grovinndeling på hva slags roller som ønskes i forhold til det samfunnet spillet foregår i. Vi ønsker at du velger en første og annen prioritet, og siden vi er snille gutter kan du også legge ned veto mot hva du absolutt ikke vil spille. Skrive gjerne noe utfyllende i tekstboksene under dersom du vil nyansere litt.
Vi presiserer her at vi tilstreber at ALLE roller skal være like greie å spille uansett valg, og at ingen skal føle at de er i en statistkategori.

Prioritet 1
Prioritet 2
Vil ikke spille

Hva vil du helst oppleve på liven:


Jeg vil helst spille:


Jeg vil helst ikke spille:


Jeg vil spille sammen med: Ønsket påmelding som gruppe føres opp her


Jeg vil ikke spille sammen med:


Spesielle hensyn vi må ta for deg:


Andre ting du vil meddele oss:Soria Moria 2020
Revidert: